Contact

Als documentair fotograaf, filmmaker en journalist documenteert, archiveert en ontsluit Lodewijk Deleu tradities, erfgoed en kunst. Dit met bijzondere aandacht voor immaterieel erfgoed en vooral die gewoontes en gebruiken die dreigen te verdwijnen.

Lodewijk Deleu kan je bereiken
via mail lodewijk@ikwashier.live
via Facebook https://www.facebook.com/ikwashier.live
of telefonisch +32 (0) 476 85 56 07

Andere sites en media:
https://www.ikwashier.live
https://www.youtube.com/ikwashierlive
https://www.instagram.com/ikwashier.live
https://twitter.com/LodewijkDeleu
https://www.facebook.com/ikwashier.live
https://www.facebook.com/lodewijk.deleu
https://www.linkedin.com/in/lodewijkdeleu
https://www.pinterest.com/magazinemaker
http://magazinemaker.be

Postadres: Jules Mac Leodstraat 10, 9050 Gentbrugge, België.

Beginnen met erfgoed - ikwashier.live - Kweken van haantjes voor hanenzetten met Jacques Warniers

De hanenzetting of hanenkraaiing staat op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.